Toerafdeling

Wie zijn wij?
Een gezellige toerafdeling die zich bezighoudt met recreatieve wielersport (Race en MTB) voor jonge en oudere volwassenen.

 Race
Vanaf maart tot en met oktober rijden we in clubverband vrijwel elke zondag een afstand van 50 tot 120 km. We werken met een Jaarprogramma waarin per week aangegeven staat welke rit we dat weekend gaan rijden. In het programma zit een opbouw qua afstand zodat we langzaam onze conditie weer op peil kunnen brengen. Op woensdagavond zijn er ook een paar leden die een kortere tocht maken. Hiervoor is geen programma gemaakt.
We proberen een gemiddelde snelheid van 28 km/uur te halen, hetgeen ook afhankelijk is van de weersomstandigheden en de deelnemers. “Samen uit samen thuis” staat echter hoog in het vaandel. De routes bevatten schitterende verkeersarme wegen in de Peel, Kempen etc. Een enkele keer worden er tochten georganiseerd buiten de regio of nemen we deel aan toertochten van andere verenigingen. Elke rit wordt begeleidt door een zgn. Wegkapitein die er o.a. voor zorgt dat de juiste route gevolgd kan worden. We maken hierbij gebruik van navigatie, sommigen hebben zo veel ervaring dat zij ritten uit het hoofd begeleiden.

MTB:
Het gehele jaar door rijden we in clubverband vrijwel elke zaterdag en zondag een uitdagende mountainbiketocht. De routes leiden door de fraaiste stukken natuur. Meestal in Zuidoost-Brabant en soms (ver) daar buiten. Voor de beginnende en ervaren mountainbiker heeft de toerafdeling vele mooie routes, zodat ieder naar vermogen en capaciteit kan meedoen.

Geschiedenis:
R&TC Buitenlust, opgericht in 1934, bestond deels uit toerrijders. Voor de Tweede Wereldoorlog waren vooral de 24-uurs-ritten befaamd. Na de oorlog leed de toerafdeling een kwijnend bestaan en verdween begin vijftiger jaren geheel. In de tweede helft van de zestiger jaren kwam het toerfietsen weer op gang en kon in 1968 weer een toerafdeling worden opgericht. In 1969 trad men toe tot de NRTU, de voorloper van de huidige NTFU. Om organisatorische redenen en in goed overleg is eind 1980 de toerafdeling afgescheiden van de R&TC en werd een zelfstandige vereniging opgericht; Toerclub Buitenlust ’68. Per januari 2020 is TC Buitenlust ’68 als Toerafdeling van R&TC Buitenlust weer onderdeel geworden van R&TC Buitenlust.

Lid worden?
Introducé –lid: Om kennis te maken met onze fietsclub kan men als introducé-lid van de toerafdeling aangemeld worden bij de NTFU. Aanmelden kan via secretaris@rtcbuitenlust.nl. Als introducé-lid kan een maand vrijblijvend meegefietst worden tijdens clubritten. Deze maand is men dan beperkt verzekerd via de NTFU. Mocht er schade aan de fiets ontstaan door een ongeval dan is de fiets verzekerd tot maximaal € 500,-. Het eigen risico bedraagt € 50,-.
Tijdens deze maand kan men zich aanmelden voor meerijden tijdens een clubrit bij het secretariaat (email: secretaris@rtcbuitenlust.nl).

Na overmaking van de contributie (via factuur te betalen) is men lid en volgt toevoeging aan de diverse whatsapp groepen waarop aangemeld kan worden voor meerijden tijdens een clubrit op zondagmorgen, zaterdagmorgen en woensdagavond. Daarnaast worden er voor speciale evenementen extra whatsapp-groepen aangemaakt.

Als lid van de toerafdeling van R&TC Buitenlust bent u automatisch lid van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Via de NTFU bent u onder voorwaarde standaard verzekerd voor schade aan uw fiets en accessoires bij ongevallen en ontvangt u 4 maal per jaar het tijdschrift Fietssport Magazine. U krijgt korting op toertochten en met Scan&Go kunt u snel starten bij een toertocht! Via www.fietssport.nl kunt u als NTFU-lid gratis een Plus-account aanvragen en heeft u toegang tot diverse informatie zoals:

  • Landelijke toertochten kalender
  • Abonnement op nieuwsbrieven
  • Overige informatie over toerfietsen en mountainbiken via het online magazine
  • Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
  • Eigen gereden tochten bijhouden
  • Melden van schade

Clubkleding
Om als R&TC Buitenlust herkenbaar te zijn, is het verplicht om tijdens clubritten deze clubkleding te dragen. Het dragen van een fietshelm is eveneens verplicht.

 MTB toertochten
De toerafdeling van R&TC Buitenlust organiseert jaarlijks eind november en eind juni een MTB toertocht. Deze toertochten leveren inkomsten op waaruit we kosten vergoeden voor clubritten buiten Helmond. Als tegenprestatie vragen we u om een vrijwilligerstaak op u te nemen voor, tijdens of na de MTB toertochten. U wordt daar nog tijdig over geïnformeerd. Naast de genoemde inkomsten zijn het leuke en gezellige evenementen waarbij ontmoeting met clubgenoten weer eens op een andere manier mogelijk is.

Benoemingen
De Algemene Ledenvergadering kan iemand, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, benoemen tot Erelid, Lid van Verdienste of Erevoorzitter. Een aantal maal werd van dit recht gebruik gemaakt.

Erelid: Joke Brugmans, Leo Peters †.
Lid van Verdienste: Piet van Gestel †, Marinus Rooyakkers †.
Erevoorzitter: Riny van Dijk, Leo Peters †.